Вітаю Вас, Гість

10:03 PM
Основні результати діяльності Наукової ради ДПтС України у 2011 роціТези виступу першого заступника Голови Державної пенітенціарної служби України,
голови Наукової ради ДПтС України
генерал-майора внутрішньої служби Сидоренка С.М.
на засіданні Наукової ради


20 січня 2012 року, м. Київ


Основні результати діяльності Наукової ради ДПтС України у 2011 році та пропозиції щодо організації її діяльності у 2012 році

Удосконалення діяльності Державної пенітенціарної служби України, як і в цілому розвитку державної кримінально-виконавчої політики України, не можливі без допомоги науки, без урахування сучасних наукових досягнень і розробок, упровадження результатів наукових досліджень, а також здійснення якісного наукового аналізу, експериментально-дослідницької діяльності та розробки науково-обгрунтованих практичних пропозицій. 

З листопада  2010 року з початком діяльності Наукової ради, Служба вже не відчуває вакууму щодо наукового супроводу її діяльності, який спостерігався упродовж декількох попередніх років. 

Утворення нового складу Наукової ради, чітке визначення нормативно-правових засад, цілей і завдань її функціонування у прийнятому спільно Положенні про Наукову раду, дало можливість належним чином організувати її діяльність упродовж 2011 року. Уперше було сплановано її діяльність на весь рік, а також узагальнено і оприлюднено Зведені дані організації наукового супроводу сфери виконання кримінальних покарань у 2011 році.  

Нині відбулося 4 засідання Наукової ради, де розглядались як планові питання, так і позапланові. Кожного разу перелік питань, що виносився на обговорення був досить об'ємним і значимим. 

Повинен відмітити, що досить складно було вибрати з великої кількості питань, запропонованих членами Наукової ради і персоналом Служби, для винесення на загальне обговорення. Проте керівництво Служби формувало найбільш оптимальний комплекс питань, першочергово враховуючи визначені актами і дорученнями Президента та Уряду України завдання. 

Серед цих питань слід назвати: 

обговорення проекту Концепції Державної програми розвитку Державної кримінально-виконавчої служби України на період до 2015 року (яка нині має назву "Концепція державної політики у сфері виконання кримінальних покарань"); 

нормативно-правове врегулювання функціонування Державної пенітенціарної служби України та шляхи оптимізації її діяльності в світлі вимог Указу Президента України від 9 грудня 2010 року №1085/2010 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади»; 

визначення пріоритетів щодо організації наукового супроводу діяльності Державної пенітенціарної служби України та засідань Наукової ради на 2011 рік; 

внесення змін у Закон України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України», в Кримінально-процесуальний кодекс, в Кримінально-виконавчий кодекс України, в Кодекс України про адміністративні правопорушення, розробки нової редакції проекту Закону України «Про пробацію», тощо;

розглядалось та узгоджувалось ряд монографій та наукових досліджень, навчальних посібників та програм, у т.ч. напрацьованих у рамках міжнародних проектів, а саме "Права людини в професійній підготовці співробітників установ виконання покарань"; "Підтримка пенітенціарної реформи в Україні" та багато інших.

Значимою подією для всієї пенітенціарної системи України було проведення 4 травня 2011 року Науковою радою спільно з Національною академією внутрішніх справ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Теоретичні та практичні проблеми удосконалення діяльності кримінально-виконавчої системи України». До участі у конференції було подано більше 80 заявок практичними працівниками Служби, науково-педагогічними працівниками, аспірантами вищих навчальних закладів з усієї України. 

Повинен висловити слова вдячності ряду науковців, які внесли досить вагомі пропозиції до "Концепції державної політики у сфері виконання кримінальних покарань", досить активно долучаються до вирішення нагальних потреб Служби, постійно беруть участь у засіданнях Наукової ради та інших концептуально значимих заходах. Серед них відмічу професорів Колба Олександра Григоровича, Богатирьова Івана Григоровича, Максимову Наталію Юріївну та Денисову Тетяну Андріївну, доцентів Ягунова Дмитра Вікторовича, Яковець Ірину Станіславівну, Кушнірову Тамару Василівну та Куца Віталія Миколайовича, усіх представників Національної академії внутрішніх справ та Чернігівського юридичного коледжу.

Членами Наукової ради, постійно надається допомога у реалізації наукових досліджень у сфері виконання кримінальних покарань, підготовці монографій, навчальних посібників і програм, навчально-методичних матеріалів для здійснення і удосконалення професійної підготовки персоналу кримінально-виконавчої служби, у тому числі відзняття навчальних відеофільмів. На даний час створено відеофільм "Взаємовідносини пенітенціарного персоналу та засуджених. Вимоги, стандарти, перспективи…" у рамках проекту "Створення відео-курсу з прав людини для працівників системи виконання кримінальних покарань України" (проект реалізується спільно з Міською молодіжною громадською організацією М’АРТ).

Заслуговують на увагу ряд науково-методичних видань, що підготовлені та видані у 2011 році членами Наукової ради спільно з керівництвом і працівниками ДПтС України, а саме:

монографії "Кримінологічні та оперативно-розшукові засади запобігання злочинам і правопорушенням, що вчиняються персоналом виправних колоній" підготовлену авторським колективом у складі Коваленка В.В.,  Лісіцкова О.В., Джужи О.М., Колба О.Г., Захарова В.П., Кондратішиної В.В. та ін.., 

перевидання за ініціативи ДПтС України монографії "Пенітенціарна система України " Дмитром Вікторовичем Ягуновим; 
монографії "Засоби виправлення і ресоціалізації засуджених до позбавлення волі" за загальною редакцією А.Х. Степанюка підготовлену авторським колективом у складі членів Наукової ради Степанюка А.Х., Яковець І.С., Мукшименко А.П. та ін.;
навчального посібника "ВІЛ/СНІД та права людини у пенітенціарній системі" до авторського колективу якого увійшли працівники Служби Поляков Є.О., Янчук О.Б., Лета А.М., Чебоненко С.О. та ін.

Значна кількість навчально-методичних посібників (22), результати дисертаційних та моніторингових досліджень (7), навчальні програми (6) обговорювались та узгоджувались на засіданнях Наукової ради. Наприклад: монографія «Служба пробації як аналог кримінально-виконавчої інспекції» автор Богатирьова О.І., комплекс видань підготовлених викладачами Чернігівського юридичного коледжу ДПтС України (монографія «Кримінально-виконавчі засади контролю та нагляду за звільненими з випробуванням» автор Звенигородський О.М., монографія «Організаційно-правові засади діяльності органів та установ виконання покарань» автор Іваньков І.В..); навчально-професійної програми, підготовленої у рамках проекту з неурядовою організацією МАРТ "Права людини в професійній підготовці співробітників установ виконання покарань", дисертаційне дослідження «Кримінологічна характеристика осіб, які відбувають покарання, не пов’язані з позбавленням волі» проведене під керівництвом Колба О.Г.; комплекс видань у рамках реалізації українсько-швейцарського проекту "Підтримка пенітенціарної реформи в Україні"та багато інших.
  
Вагомим внеском у розвиток сучасної наукової думки з питань удосконалення діяльності органів і установ, що належать до сфери управління ДПтС України, формування громадської думки щодо важливості пенітенціарної служби є виступи членів Наукової ради та їх аспірантів більше ніж на 100 ВУЗ-івських, Всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференціях, круглих столах, науково-практичних семінарах. Так, на Міжнародній Лондонській конференції «Рух до відміни смертної кари та впровадження альтернативних санкцій, які відповідають міжнародним стандартам в галузі прав людини», яку організувало Представництво Європейської Комісії, Україну представляла член Наукової ради Ірина Станіславівна Яковець. Наприклад, в листопаді 2011 року при безпосередній участі членів Наукової ради як експертів і консультантів було проведено 3 значимих для Служби заходи, а саме:

15 листопада  - круглий стіл за участі  делегації від Генерального директорату з прав людини і норм права Секретаріату Ради Європи;

17-18 листопада  - семінар для керівництва територіальних органів Служби на тему: "Європейські стандарти і гарантії захисту прав засуджених" відповідно до  спільної програми Європейського союзу та Ради Європи;

29-30 листопада  - семінар «Проблеми забезпечення прав людини  в кримінально-виконавчій системі України» за участі експерта Нідерландського Гельсінкського Комітету.

Діяльність Наукової ради у 2011 році була орієнтована на впровадження  сучасних міжнародних наукових підходів у забезпеченні стандартів дотримання прав і свобод людини при виконанні кримінальних покарань. 

Члени Наукової ради брали  безпосередню участь у міжнародних проектах, які реалізуються Державною пенітенціарною службою України спільно з відповідними інституціями ООН та Ради Європи. Фактично на всіх засіданнях Наукової ради розглядались, активно обговорювались поточні актуальні питання міжнародної співпраці. 

Зокрема, щодо виконання зобов’язань, взятих Україною перед Радою Європи, реалізації Плану дій Рада Європи - Україна на 2011-2014 роки у частині удосконалення правових механізмів дотримання прав і свобод громадян під час виконання кримінальних покарань, удосконалення  професійної компетентності персоналу тощо.

Упродовж 2011 року керівництвом Наукової ради надано дозволи та практична допомога у проведенні 8 досліджень (у 3-х аспірантам, у 1-му науковій лабораторії при управлінні ДПтС України у Харківській області, у 4-х соціологічних дослідженнях Центру компетентності Білоцерківського училища).

Слід зазначити, що персонал навчальних закладів та ряду територіальних органів Служби приділяв увагу питанням забезпечення наукового супроводу діяльності органів і установ виконання покарань. Серед найбільш активних організаторів і дієвих виконавців даного напрямку роботи є Чернігівський юридичний коледж (начальник Олійник Олександр Іванович), управління у Харківській області (начальник Сліпченко Анатолій Євгенович), управління у Сумській області (начальник Макаренко Василь Іванович), управління у Волинській області (начальник Герасимчук Олександр Віталійович), управління у Полтавській області (начальник Ісаєв Микола Володимирович), управління у Львівській області (начальник Дзюдзь Михайло Семенович), управління у Хмельницькій області (начальник Якимчук Тимофій Володимирович), управління у Черкаській області (начальник Грищенко Анатолій Васильович), управління у Херсонській області (начальник Пінькас Володимир Григорович). 

Разом з тим, ряд територіальних управлінь взагалі не мають потенційних можливостей, як кадрових, так і управлінських щодо започаткування наукового супроводу діяльності підпорядкованих органів та установ виконання покарань, слідчих ізоляторів. Зокрема, не спромоглися організувати  у 2011 році та не запланували на 2012 рік хоча б один, два конкретні заходи управління (відділи) Служби у Закарпатській, Кіровоградській, Рівненській, Чернівецькій областях та Автономної Республіки Крим. 

Потребує приділення більшої уваги даному питанню, формування  наукового потенціалу та активізації наукового супроводу діяльності органів і установ виконання покарань управліннями ДПтС України в Одеській, Чернігівській, Вінницькій, Дніпропетровській областях.

У цілому, в забезпеченні наукового супроводу сфери виконання кримінальних покарань наявні такі проблеми:

1) відсутність науково-дослідного інституту, який би централізовано проводив  наукові дослідження та експериментальні апробації нововведень, формував науковий базис для конструктивного виконання Концепції розвитку державної політики у сфері виконання кримінальних покарань;

2) належність до структури Національної академії внутрішніх справ утвореного Інституту кримінально-виконавчої служби, що позбавляє автономності у вирішенні ряду практичних питань організації наукової діяльності та суперечить визначеному державою пріоритету розвитку Служби в частині її демілітаризації;

3) відсутність бюджетного фінансування наукової діяльності, проведення наукових досліджень з питань удосконалення діяльності органів і установ, що належать до сфери управління Служби;

4) розрізненість спеціалізованих фахових рад, які надають і затверджують наукові ступені і вчені звання науковцям, коло наукових інтересів яких пов’язано з удосконаленням функціонування Державної кримінально-виконавчої служби України.
На виконання вищеназваних проблем та реалізації загальнодержавних завдань щодо розвитку науки, Державною пенітенціарною службою України визначено завдання на 2012 рік. Назву головні з них :

- вжити заходи щодо підвищення ефективності діяльності Наукової ради стосовно наукового супроводу основних напрямків діяльності Служби;

- узгодити проект "Концепції державної політики у сфері виконання кримінальних покарань";

- проводити наукову експертизу пропозицій щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств, з питань що належать до компетенції Служби (першочергово необхідно визначитись з внесенням пропозицій до проекту нового Кримінального процесуального кодексу України реєстраційний № 9700 у частині порядку застосування запобіжного заходу тримання під вартою, строків тримання під вартою, впровадження відео-конференцій під час процесуальних дій; надати допомогу у розробці проектів Законів України "Про амністію"  та "Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо порядку та умов відбування покарання" ); 

- надати пропозиції щодо визначення практичних механізмів реалізації Закону України від 15.11.2011 №4025-VІ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності";

- забезпечити впровадження сучасних методологій та підходів у професійну підготовку персоналу Служби;

- визначити перелік пріоритетних напрямів фундаментальних та прикладних наукових досліджень з актуальних питань практичної діяльності органів і установ виконання покарань;

- вивчити питання щодо можливості державного фінансування наукових досліджень сфери виконання кримінальних покарань в рамках діяльності наукового центру Інституту кримінально-виконавчої служби;

- надати практичну допомогу в організації експериментальної діяльності в Державній кримінально-виконавчій службі України, а саме: 

управлінню Служби в Харківській, м. Києві та Київській областях щодо впровадження пробації в Україні, 

у створенні на базі однієї з виховних колоній  експериментальної дільниці із впровадження новітніх методик психологічного вивчення та корекції поведінки засуджених неповнолітніх,

управлінню Служби в м. Києві та Київській області щодо експериментального випробування системи електронного моніторингу підконтрольних осіб;

- сприяти удосконаленню програм диференційованого виховного впливу на засуджених, розробці корекційних програм для роботи із засудженими;

- надати допомогу в розробці тренінгової навчальної програми з питань в’язничного менеджменту щодо підвищення компетентності керівництва територіальних органів Служби та в удосконаленні навчально-професійної програми курсового навчання персоналу кримінально-виконавчих інспекцій (за сприяння представників Генерального директорату з прав людини і правових питань Ради Європи); 

- проаналізувати результати соціологічного дослідження "Проблеми суїциду в місцях позбавлення волі" та підготувати пропозиції щодо удосконалення роботи з попередження суїцидів в місцях позбавлення волі;

- надати допомогу у забезпеченні реалізації міжнародних проектів що здійснюватимуться Службою у поточному році, зокрема проектів Ради Європи "Підтримка в'язничної реформи в Україні" та "Посилення боротьби із жорстоким поводженням і безкарністю";

- брати активну участь у розробці і проведенні наукових досліджень інтегрованих у рамках діяльності наукового центру Інституту кримінально-виконавчої служби, реалізації навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах Служби, сприяти впровадженню у їх діяльність результатів наукових досліджень здійснених членами Наукової ради.

Сподіваюсь, що всі заплановані завдання ми успішно виконаємо. Дякую за проведену роботу у 2011 році та висловлюю надію на подальшу плідну співпрацю, взаєморозуміння та допомогу. 

Переглядів: 3397 | Додав: dmytro-yagunov
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]