Вітаю Вас, Гість

5:58 PM
Служба пробації РумуніїСлужба пробації в Румунії: структура та функції


Загальна інформація

Служба пробації Румунії була створена у 2000 році. 

Законодавче закріплення концепції пробації було реалізовано шляхом прийняття Термінової постанови Уряду №. 92/2000 про організацію та функціонування служб соціальної реінтеграції злочинців та нагляду за  засудженими до покарань без позбавлення волі (затверджена 2002 року Законом № 129). 

Таке рішення було прийнято у зв’язку з: 
1) переповненням в’язниць; 
2) високим рівнем злочинності; 
3) збільшенням витрат держави на утримання пенітенціарної системи.

Проведення законодавчо закріплених експериментів позитивно вплинуло на осіб‚ які були під наглядом служби пробації. Вже у 2003-2010 роках було прийняте відповідне законодавство‚ спрямоване на регулювання діяльності служби пробації.

На час роботи делегації на обліку в службі пробації перебувало близько 15 тисяч засуджених (в місцях позбавлення волі близько 32 тисяч засуджених).


Структура служби пробації 

Організація служби пробації:

1) центральний рівеньДирекція пробації Міністерства юстиції;
2) місцевий рівень41 служба пробації, по одній в кожному повіті Румунії, що діють при трибуналах під управлінням Міністерства юстиції.

На сьогодні персонал служби пробації складається з 284 працівників, з яких 14 - центральний апарат, з яких 42 на посаді начальника служби, котрі призначаються наказом міністра юстиції. 

Працівники служби пробації мають повну вищу освіту (соціальну, психологічну, юридичну, педагогічну).


Функції служби пробації

На підставі постанови Уряду служба пробації виконує такі функції:

Досудова стадія
- досудовий звіт (за запитом прокурора або суду надає звіт про обвинуваченого, за запитом адміністрації установи виконання покарання у виді позбавлення волі надає досудовий звіт про засудженого до суду перед розглядом питання про умовно-дострокове звільнення; 
- здійснення надзору за особами, засуджених умовно. 

Стадія виконання покарань
- громадські роботи;
- нагляд за  умовно засудженими, умовно-достроково звільненими від покарання з місць позбавлення волі; 
- робота із засудженими в місцях позбавлення волі (проведення програм корекції соціальної поведінки, допомога в складанні оцінки ризику та потреб і плану виконання покарання).

Стадія постпенітенціарної допомоги
- нагляд за особами, звільненими умовно-достроково з місць позбавлення волі, реінтеграція їх у суспільство.

В службі пробації Румунії проводиться пілотний проект по програмі румунсько-шведське партнерство «Майстерні громадських робіт». На одному з виробничих об’єктів обладнано цех і під керівництвом майстра та спеціаліста засуджені відпрацьовують громадські роботи призначені судом у вільний від роботи час.

Радники з питань пробації (тобто службовці служби пробації) наглядають за виконанням особами‚ які перебувають на обліку‚ зобов’язань у відповідності до Кримінального кодексу Румунії‚ складають звіт про оцінку особи‚ яка порушила закон (в першу чергу відносно неповнолітніх‚ а також по запитах прокуратури‚ суду). Термін направлення звіту до прокуратури чи суду складає 14 днів від отримання запиту.

На місцевому рівні співробітник служби пробації є членом комісії в установі‚ де відбуває покарання засуджений до позбавлення волі‚ при розгляді питання про умовно-дострокове звільнення.

Співробітник пробації попередньо готує звіт про умови проживання‚ можливість працевлаштування особи‚ яка представляється комісії для застосування пільги.

Працівники пробації мають законодавчо закріплену низку прав для виконання обов’язків, цікавими серед яких є:

- відвідання клієнта пробації за місцем проживання без попередження (з 7.00 до 23.00) за місцем роботи або навчання. Спілкування з рідними, вчителями та роботодавцями здійснюється лише за погодженням клієнта (якщо він повнолітній);
- отримувати інформацію про усі джерела існування клієнта;
- перевіряти клієнта на вживання алкоголю або наркотиків;
- отримувати всю необхідну інформацію про постраждалого від злочину.

Згідно закону служба пробації має спеціальну електронну базу даних клієнтів зі спеціальним доступом. 


Інші питання 

В кримінальному законодавстві Румунії передбачено можливість накладення судом таких додаткових обов’язків до умовно засуджених та умовно-достроково звільнених з місць позбавлення волі, як «участь у пробаційних програмах на розсуд Державної служби пробації». 

Втілення у практику нових методів роботи, нових корекційних програм, навчання персоналу здійснюється за рахунок участі в міжнародних проектах, за підтримкою таких держав, як Норвегія, Нідерланди, Канада, Сполучені Штати Америки. 

На сьогоднішній день ліцензовані і застосовуються працівниками пробації, які пройшли навчання і мають сертифікати, 8 програм: 
  • «EQUIP»
  • «Школа життя-2»
  • «Просто про складне»
  • «Формування позитивних відносин»
  • «Менеджмент вживання засобів»
  • «Менеджмент емоцій»
  • «Мотивація до змін»
  • «Програма корекції поведінки злочинців, які скоїли злочини порити статевої недоторканості»

Для застосування програм (навчання персоналу пробації) придбаються ліцензії. Навчання за деякими програмами, наприклад остання з вищезазначених (складна терапевтична), проводиться за кордоном (ліцензія на навчання коштувала 400 тис. євро). 

При вирішенні питання про направлення особи для участі у програмі, служба пробації проводить оцінку ризиків та потреб. Інструмент для цієї роботи був безкоштовно переданий Румунії Канадськими колегами.

Залежно від ризику визначається інтенсивність наглядових заходів, а залежно від ризиків та потреб - програма. При призначенні програми ураховується можливість клієнта брати в ній участь. 

Офіси пробації розташовуються в приміщеннях трибуналів. 

Матеріально-технічна база кожного структурного підрозділу служби пробації  відповідає сучасним  міжнародним нормам: кожен співробітник забезпечений комп’ютерною та оргтехнікою (комп’ютер, багатофункціональний пристрій, факс, стаціонарний та мобільній зв'язок, доступ до Інтернету для користування бази даних клієнтів).

В кожному підрозділі обов’язково є службовий автомобіль, фотоапарат (кожен клієнт фотографується, його фото та інформація про нього заноситься до бази даних), приміщення оснащенні сучасними офісними меблями.  

У зв’язку з фінансовою кризою в Румунії постійно змінюється чиннезаконодавство, вносяться поправки до законодавчих актів. На сьогоднішній день за браком фінансування з 2010 року припинено поетапне збільшення штатної чисельності персоналу. Національна пенітенціарна адміністрація 

Під час візиту члени української делегації відвідали Національну пенітенціарну адміністрацію Румунії де обговорені різни аспекти, пов’язаних зі співпрацею Дирекції пробації

Реформування тюремної системи Румунії почалось з 1992 року та проводились в декілька етапів. Та, в 2012 році прийняті нові кримінальний та кримінально-процесуальний кодекс.

Згідно з новим законодавством протягом трьох років планується реконструкцію установ за європейським стандартом в ході якої передбачено розміщення засуджених в кімнатах по 2-4 людини.

В даний час пенітенціарна система Румунії складається з 44 установ, з них: 30 установ різного рівня безпеки, 6 лікарень, 3 виправні центри, 1 жіноча, а також 4 виховних установ для неповнолітніх засуджених.

Здійснення державної політики у сфері виконання кримінальних покарань в Румунії покладається на Національного управління в’язниць Румунії, яка є окремою структурою державного управління, і підвідомча Міністерству юстиції Румунії. 

Станом на початок цього року кількість осіб, які тримались в місцях позбавлення волі та слідчих ізоляторах складала осіб, з них: понад 22000 ув’язнені та 4749 - засуджені, у тому числі 421 жінка та 88 неповнолітніх.

Загальна кількість засуджених, які залучені до роботи складає 1210 осіб (майже 26% від числа засуджених), з них до господарчих робіт – 567, у приватних підприємців - 643. Головними видами трудової зайнятості є: швейне виробництво, деревообробка, металообробка. 

Основним завданням соціально-виховної роботи з засудженими є їх ресоціалізація, яка включає в себе соціальну реабілітацію та корекцію соціальної поведінки. 

Засобами соціальної реабілітації є:
- освіта (загальна, професійна, за інтересами);
- суспільно-корисна зайнятість;
- заходи з організації вільного часу;
- розвиток соціальних навичок.

На кожного засудженого по прибуттю в установу протягом двох місяців складається план його ресоціалізації, за результатами проведення оцінки ризику та потреб. 

Майже 54% засуджених включено до програм соціально-виховного спрямування. Результати участі у програмах використовуються при визначенні ступеня виправлення засуджених.

З метою застосування до засуджених умовно-дострокового звільнення від покарання, при установі діє адміністративна комісія, до складу якої входять представники трибуналу (суду), служби поліції, соціальних служб, прокуратури, служби пробації та адміністрації установи. Комісія утворюється наказом міністерства юстиції. Головою комісії є представник центрального апарату в'язничної служби.

Рішення про застосування умовно-дострокового звільнення приймається після вивчення характеристики адміністрації установи а також звіту, підготовленого службою пробації (щодо проходження пробаційних програм під час відбування покарання та перспектив вирішення соціально-побутових питань після звільнення), шляхом відкритого голосування всіх членів комісії.Ця стаття є частиною звіту, підготовленого учасниками делегації. При використанні посилання на авторів обов'язкове
Переглядів: 2545 | Додав: dmytro-yagunov
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]