Вітаю Вас, Гість

5:04 PM
Вийшов 8-й випуск збірника наукових праць «Актуальні проблеми європейської інтеграції»


Актуальні проблеми європейської інтеграції 

Збірник статей з питань європейської інтеграції та права.
Випуск восьмий / за редакцією Дмитра Ягунова. – Одеса : Фенікс, 2012. – 322 с.
(укр. рос. та англ. мовами).


ВІТАЛЬНЕ СЛОВО РЕДАКТОРА

Шановні читачі!

Вітаю вас на сторінках 8-го випуску збірника наукових праць «Актуальні проблеми європейської інтеграції». Мені надзвичайно приємно представити вашій увазі наступне його видання.

Дозвольте мені висловити щиру подяку колегам та друзям, які сприяли цій ініціативі щодо створення альтернативних можливостей для вчених ділитися своїми думками з актуальних питань світової та європейської інтеграції, політології та соціології, держави та права.

Окремі статті, надруковані у цьому випуску, були представлені авторами на круглому столі «20 років Маастрихтському договору: пошук спільних відповідей на виклики часу», проведеного 7 лютого 2012 року кафедрою європейської інтеграції ОРІДУ НАДУ при Президентові України.

У першому розділі збірника надруковано статті відомих в Україні та за її межами політиків та вчених, зокрема Анатолія Гриценка, Володимира Дергачова, Миколи Польового та Василя Мойсієнка, які люб’язно надали свої матеріали для цього випуску. 

Вчені кафедри європейської інтеграції ОРІДУ НАДУ при Президентові України Олександр Остапенко та Іван Усатюк, а також аспіранти й здобувачі кафедри представили статті з актуальних питань національної безпеки України та інших питань європейської та євроатлантичної інтеграції. 

Антон Кориневич подав свої думки з питань перспектив європейської інтеграції України в світлі членства в Енергетичному Співтоваристві.

Відомі українські вчені Олександр Задорожній та Марина Медведєва у своїй статті висвітлюють проблеми нових тенденцій в правовому регулюванні біомедичних досліджень.

Експерт Світового банку Олег Сторчоус представив статтю з питань досвіду зарубіжних країн щодо нормативно-правового регулювання надання лісів для потреб рекреації.

Другий розділ збірника, який традиційно сфокусований на проблемах реформування системи кримінальної юстиції України, розпочинається тезами доповіді Першого заступника Голови Державної пенітенціарної служби України, Голови Наукової ради служби Сергія Сидоренка щодо результатів наукової діяльності Державної пенітенціарної служби України.

Відомий турецький фахівець з питань кримінального права, професор Хакам Хакері представив статтю, присвяченого особливостям ново Кримінального кодексу Туреччини. 

У третьому розділі збірника знайшли своє відображення доповіді, представлені на семінарі з питань запровадження в Україні системи пробації, проведеному Радою Європи та Державною пенітенціарною службою України для офіцерів кримінально-виконавчої інспекції 24-25 січня 2012 року. В навчальному семінарі взяли участь Генеральний секретар Європейської організації пробації, міжнародний експерт Ради Європи Лео Тіггес, міжнародні експерти Ради Європи Мартін Седдон та Луїза Гандіні, представник Міністерства юстиції України Юрій Олійник, Голова районного суду м. Біла Церква Володимир Санін, національні експерти Ради Європи кандидат наук з державного управління Дмитро Ягунов та кандидат юридичних наук Ірина Яковець.

Щодо перспектив подальшої наукової роботи, то від себе особисто хочу запросити Вас до участі у виданні наступних випусків цього збірника.

Бажаю Вам успіхів на Вашому творчому шляху!

З повагою та найкращими побажаннями
Дмитро ЯгуновЗміст

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО РЕДАКТОРА


І. ПОЛІТИЧНІ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНИХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ


Анатолій Гриценко 

ЖИТТЯ ПІСЛЯ САМІТУ 


Василь Мойсієнко 

ДИЛЕМА РЕАЛІЗАЦІЇ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПЕРСПЕКТИВ УКРАЇНИ: МІЖ ЄВРОПЕЙСЬКИМ ТА ЄВРАЗІЙСЬКИМ СОЮЗАМИ 


Владимир Дергачев 

ОФФШОРНАЯ ГЕОПОЛИТИКА


Николай Полевой 

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПАРАМЕТРА ПОРЯДКА СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА СОВРЕМЕННЫХ ТРАНЗИТИВНЫХ ОБЩЕСТВ


Антон Кориневич

ПЕРСПЕКТИВИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ В СВІТЛІ ЧЛЕНСТВА В ЕНЕРГЕТИЧНОМУ СПІВТОВАРИСТВІ


Аліна Кадіна 

МОДЕЛІ ТА ОСОБЛИВОСТІ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 


Олександр Остапенко 

АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ДОСЯГНЕНЬ ТА ВТРАТ УКРАЇНИ ЗА РОКИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ 

У КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ


Іван Усатюк, Тетяна Акініна

ВІЙСЬКОВЕ СПІРОБІТНИЦТВО З КРАЇНАМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ –  ВАГОМИЙ ВНЕСОК УКРАЇНИ У ЄВРОПЕЙСЬКУ БЕЗПЕКУ ТА СВІТОВУ СТАБІЛЬНІСТЬ 


Руслан Еннан 

ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА МЕХАНІЗМ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ: НОВІТНІ ТЕНДЕНЦІЇ 


Оксана Довгополова

МІРКУВАННЯ ЩОДО ДОЛІ ТОЛЕРАНТНОСТІ В СУЧАСНОМУ ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ДОСВІДІ


Діана Слабих 

МЕНТАЛЬНОСТЬ ТА ІДЕНТИЧНІСТЬ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНІ ЧИННИКИ ЄВРОПЕІЗАЦІЇ УКРАЇНИ


Олександр Задорожній, Марина Медведєва 

НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ В ПРАВОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ НОВІТНІХ БІОМЕДИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН ТА УКРАЇНИ


Олег Сторчоус 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАДАННЯ ЛІСІВ ДЛЯ ПОТРЕБ РЕКРЕАЦІЇ: ДОСВІД ОКРЕМИХ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН 


Тетяна Сивак 

ФРАНЦУЗЬКА МОДЕЛЬ РЕГІОНАЛЬНОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЯК ЗАПОРУКА РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ: УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ


Олександр Агакерімов 

УКРАЇНА ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ: ШЛЯХ ДО ІНТЕГРАЦІЇ ТА ВЗАЄМНІ ПЕРСПЕКТИВИ


Людмила Кольчева 

ГУМАНИТАРНЫЙ АСПЕКТ СТРАТЕГИЙ ЕС ДЛЯ МАКРОРЕГИОНОВ


Ігор Юрій 

ЗАПОЧАТКУВАННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УМОВАХ ВСТАНОВЛЕННЯ МІСЦЕВОЇ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ НА ПІВДНІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (ОСТАННЯ ЧВЕРТЬ ХVІІІ – ПОЧАТОК ХІХ СТ.)


Катерина Бондаренко 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ З ПРИВОДУ РІШЕНЬ, ДІЙ АБО БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ


Сергій Даниленко 

ПРАВОВІ АСПЕКТИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІДКРИТОСТІ ТА ПРОЗОРОСТІ ОРГАНІВ ВЛАДИ В УКРАЇНІ 


Людмила Корнута

АНАЛІЗ ОКРЕМИХ ЗАКОНОДАВЧИХ АСПЕКТІВ ПРОЦЕДУРИ ПРИТЯГНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ ДО ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ


Анатолій Єфіменко

ДЕЯКИЙ ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ ТА ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ З КОМПЛЕКТУВАННЯ АРМІЇ МОБІЛІЗАЦІЙНИМИ РЕСУРСАМИІІ. РЕФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ КРИМІНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ ВІДПОВІДНО ДО СВІТОВИХ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ


Сергій Сидоренко 

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВОЇ РАДИ ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У 2011 РОЦІ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ЇЇ ДІЯЛЬНОСТІ У 2012 РОЦІ 


Анатолій Яровий

ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ


Hakan Hakeri 

THE NEW TURKISH PENAL CODE


Денис Колодін 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ФАЛЬСИФІКАЦІЮ ВИБОРЧОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ США


Тетяна Дуюнова 

МІЖНАРОДНІ НОРМИ ТА СТАНДАРТИ ПРО ПОРЯДОК Й СУТНІСТЬ ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИДІ ДОВІЧНОГО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ


Ирина Яковец 

УКРАИНА ПОСЛЕ ОТМЕНЫ СМЕРТНОЙ КАЗНИ 


Оксана Дивущак 

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ В УКРАЇНІ


Олег Мидвецький 

ПАНОПТИЗМ – СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ ВЛАДИ ХХІ СТОЛІТТЯ


Дмитро Ягунов 

ЕЛЕКТРОННИЙ МОНІТОРИНГ У СУЧАСНИХ ПЕНАЛЬНИХ ПРАКТИКАХ: ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ, МОРАЛЬНЕ ВИПРАВДАННЯ ТА КРИМІНОЛОГІЧНИЙ ЕФЕКТІІІ СТВОРЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ПРОБАЦІЇ В УКРАЇНІ (матеріали семінару)

ВПРОВАДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ НА ШЛЯХУ ДО СТВОРЕННЯ СЛУЖБИ ПРОБАЦІЇ В УКРАЇНІ 


Лео Тіггес 

ПРОБАЦІЯ В ЄВРОПІ. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ І ТЕНДЕНЦІЇ


Луїза Гандіні 

ПРАВОВІ ОСНОВИ, ОРГАНІЗАЦІЯ І РОЗВИТОК СЛУЖБИ ПРОБАЦІЇ В ІТАЛІЇ 


Ірина Яковець 

НОРМАТИВНЕ ПІДҐРУНТЯ ДЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОБАЦІЇ В УКРАЇНІ


Євген Ленівов 

УКРАЇНА НА ШЛЯХУ СТВОРЕННЯ СЛУЖБИ ПРОБАЦІЇ 


Дмитро Ягунов 

КОНЦЕПЦІЯ ПРОБАЦІЇ: ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК, СУЧАСНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ 
 Відомості про авторів

 

Hakan Hakeri – Dr. jur. Dr. h.c., Professor of criminal and medical law, Dean of Law School of Istanbul Medeniyet University (Turkey)

Luisa Gandiniprobation expert (Italy)

Leo Tiggesprobation expert (Belgium), the Secretary General of CEP, the European Organisation for Probation

Агакерімов Олександр Недиршахович – викладач Черкаського факультету Національного університету «Одеська юридична академія»

Акініна Тетяна Леонідівна – старший офіцер інформаційно-аналітичної групи штабу ордена Червного Прапора Південного оперативного командування, магістр державного управління, підполковник.

Бондаренко Катерина Вікторівна – доцент кафедри адміністративного та фінансового права Національного університету «Одеська юридична академія», кандидат юридичних наук

Гриценко Анатолій Степанович – політик, міністр оборони (2005-2007), голова Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони (від 2007), голова ВГО «Громадянська позиція», полковник запасу, кандидат технічних наук

Даниленко Сергій Анатолійович – аспірант кафедри державного управління та місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ при Президентові України, магістр державного управління, член Національної спілки журналістів України, підполковник

Дергачов Володимир Олександрович – геополітик, професор, доктор географічних наук

Дивущак Оксана Олександрівна – здобувач кафедри європейської інтеграції ОРІДУ НАДУ при Президентові України, заступник начальника управління соціального захисту сімей Міністерства соціальної політики України, магістр державного управління

Довгополова Оксана Андріївна – професор кафедри філософії природничих факультетів ОНУ ім. І.І. Мечникова, доктор філософських наук

Дуюнова Тетяна Василівна – молодший науковий співробітник Інституту державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України, здобувач Інституту вивчення проблем злочинності АПрН України

Еннан Руслан Євгеновичдоцент кафедри права інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія», доцент кафедри інтелектуальної власності Інституту інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія» у м. Києві, старший науковий співробітник Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, кандидат юридичних наук, магістр інтелектуальної власності.

Єфіменко Анатолій Євгенійович – доцент кафедри гуманітарних та соціально-економічних дисциплін Військової академії, кандидат військових наук, доцент, полковник запасу. 

Задорожній Олександр Вікторович – завідувач кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені  Тараса Шевченка, кандидат юридичних наук, професор

Кадіна Аліна Василівна – аспірант кафедри політології ОНУ ім. І.І. Мечникова

Колодін Денис Олексійович – аспірант кафедри кримінального права Національного університету «Одеська юридична академія»

Кольчева Людмила Леонідівна – здобувач ОРІДУ НАДУ при Президентові України

Кориневич Антон Олександрович – асистент кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат юридичних наук

Корнута Людмила Михайлівна – аспірантка кафедри адміністративного та фінансового права Національного університету «Одеська юридична академія»

Ленівов Євген Геннадійович – перший заступник начальника Одеської виправної колонії №14, підполковник внутрішньої служби, магістр державного управління

Медведєва Марина Олександрівна – доцент кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат юридичних наук

Мидвецький Олег Віталійович – студент 5-гокурсу Інституту прокуратури та слідства Національного університету «Одеська юридична академія»

Мойсієнко Василь Миколайович – перший заступник директора Центру європейської та євроатлантичної інтеграції при Черкаському національному університеті ім. Богдана Хмельницького, кандидат історичних наук, доцент

Остапенко Олександр Анатолійович – доцент кафедри європейської інтеграції ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат військових наук, старший науковий співробітник

Польовий Микола Анатолійович – доцент кафедри соціальних теорій Національного університету «Одеська юридична академія», доктор політичних наук, доцент

Сивак Тетяна Володимирівна – аспірант кафедри державного управління і місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ при Президентові України

Сидоренко Сергій Миколайович – перший заступник Голови Державної пенітенціарної служби України, голова Наукової ради ДПтС України, генерал-майор внутрішньої служби

Слабих Діана Миколаївна – аспірант кафедри європейської інтеграції ОРІДУ НАДУ при Президентові України  

Сторчоус Олег Віталійович – експерт програми ENPI FLEG  в Україні (Improving Forest Law Enforcement and Governance in the European neighbourhood policy East Countries and Russia) – «Удосконалення правозастосування й управління в лісовому секторі у країнах Європейської політики добросусідства та в Росії»

Усатюк Іван Федорович – доцент кафедри європейської інтеграції ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат історичних наук, доцент, полковник запасу.

Юрій Ігор Анатолійович – доцент кафедри загальноправових дисциплін Одеського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук

Ягунов Дмитро Вікторович – доцент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національного університету «Одеська юридична академія», кандидат наук з державного управління, доцент, MSSc in Criminal Justice, член Наукової ради Державної пенітенціарної служби України, адвокат, експерт ради Європи з питань пробації

Яковець Ірина Станіславівна – провідний науковий співробітник сектора досліджень проблем кримінально-виконавчого законодавства Інституту проблем злочинності Національної академії правових наук України, експерт ради Європи з питань пробації

Яровий Анатолій Олександрович – доцент кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права Маріупольського державного університету, кандидат юридичних наук

Переглядів: 3566 | Додав: dmytro-yagunov
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]