Вітаю Вас, Гість

Мені надзвичайно приємно, що молоді українські науковці виявили інтерес до участі в цій конференції. Я вітаю вашу зацікавленість в Європейському Союзі та, зокрема, у Європейській політиці сусідства (ЄПС). Глибока дискусія щодо ЄПС є надзвичайно важливою для посилення спільної відповідальності за цю політику.

Європейську політику сусідства було ініційовано напередодні розширення Європейського Союзу у 2004 році з метою гарантувати, що розширення не створить нового поділу в Європі. Її мета – сприяти економічному розвиткові сусідів розширеного Союзу, пропонуючи їм можливості економічної інтеграції з ЄС, зміцнювати свободу та демократію та сприяти безпеці і стабільності. У грудні 2006 року, через вісімнадцять місяців з початку втілення цієї політики, Європейська Комісія здійснила її вичерпний аналіз і запропонувала нову ініціативу у вигляді Повідомлення про посилення ЄПС.

Нова посилена ЄПС, яка буде втілюватися в життя у першій половині 2007 року, буде ще більше пристосована до потреб та побажань кожного окремого сусіда. Пріоритет буде віддано поглибленню економічної інтеграції, сприянню мобільності, покращенню міжлюдських контактів, посиленню політичної співпраці та регіональному діалогу. Багато з цих положень втілюються щодо України вже сьогодні. Ця співпраця буде супроводжуватися використанням більш потужних та гнучких фінансових інструментів з метою підтримки нових ініціатив та покращення якості допомоги з боку ЄС.

Упродовж майже двох років реалізації Плану дій ЄС-Україна, який було прийнято у лютому 2005 року, були досягнуті в цілому добрі результати. Шостого лютого 2007 року на зустрічі Трійки ЄС-Україна було оголошено про початок переговорів щодо нової посиленої угоди між ЄС та Україною, яка має замінити чинну Угоду про партнерство та співробітництво. Переговори стартуватимуть на початку березня в Брюсселі.

Перспективи для більш інтенсивного двостороннього співробітництва є добрими, і я переконаний, що скоро ми побачимо суттєві позитивні результати нової політики.


 

Ієн Боуг

Голова Представництва Європейської Комісії в Україні

 

 

 

 

I am very pleased that young motivated Ukrainian researchers take part in this conference. I welcome your interest in the European Union and, more specifically, in the European Neighbourhood Policy (ENP). A broad discussion of the ENP in Ukraine is crucial in order to enhance mutual ownership of this policy.

 

The European Neighbourhood Policy was initiated on the eve of the 2004 enlargement of the European Union in order to ensure that enlargement did not create a new division in Europe. It aims to promote the economic development of the neighbours of the enlarged Union by offering them the possibility of economic integration with the EU, to advance freedom and democracy and to promote security and stability. In December 2006, eighteen months after the start of the implementation of the Policy, the European Commission carried out a thorough analysis of the Policy and presented a new initiative in the form of the Communication "Strengthening the ENP”.

 

The new strengthened ENP that will be put into practice in the first half of 2007 will be even more adjusted to the needs and aspirations of each individual neighbour. Priority issues to be addressed will be deeper economic integration, facilitating mobility, enhancing people-to-people contacts, intensified political co-operation and regional dialogue. Much of this is already applied to Ukraine. More powerful and flexible financial instruments will be provided in order to support the new initiatives and to improve the quality of the EU’s assistance.

 

Overall good progress has been achieved during almost two years of the implementation of the EU-Ukraine ENP Action Plan that was adopted in February 2005. Agreement to start negotiations on the new enhanced agreement between the EU and Ukraine that will replace the existing Partnership and Co-operation Agreement were announced on 6 February at the meeting of the EU-Ukraine Ministerial Troika. They will start at the beginning of March in Brussels.

 

The perspectives for a more intensive bilateral cooperation are good; and I am convinced that we will see visible positive results of the new policy soon.

 

 

 

Ian Boag

Head of Delegation of the European Commission in Ukraine