Вітаю Вас, Гість
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань від 10. 11. 2010  № 451 
Склад Наукової ради Державного департаменту України з питань виконання покарань
СИДОРЕНКО
Сергій Миколайович   
- перший заступник Голови Державного департаменту України з питань виконання покарань, генерал-майор внутрішньої служби, Голова Наукової ради

ЗІНЧЕНКО
Сергій Арнольдович   
- заступник Голови Державного департаменту України з питань виконання покарань, полковник внутрішньої служби, заступник голови Наукової ради

СИНЬОВ
Віктор Миколайович   
- директор Інституту корекційної педагогіки і психології Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Академії педагогічних наук України, заслужений юрист України, заступник голови Наукової ради (за згодою)

БОГУНОВ
Сергій Олександрович   
- радник Голови Держдепартаменту з питань науки та навчальних закладів, кандидат технічних наук,  заступник голови Наукової ради

ДУКА
Олександр Олексійович   
-заступник Голови Державного департаменту України з питань виконання покарань,
генерал-майор внутрішньої служби

ІЛЛАРІОНОВ
Віктор Олександрович   
- заступник Голови Державного департаменту України з питань виконання покарань,
генерал-майор внутрішньої служби

КОВАЛЬЧУК
Микола Миколайович   
- заступник Голови Державного департаменту України з питань виконання покарань,
генерал-майор внутрішньої служби

ПУДАК
Валерій Анатолійович   
- заступник Голови Державного департаменту України з питань виконання покарань,
майор внутрішньої служби

ВОЙЦЕХОВСЬКИЙ
Микола Іванович   
- директор департаменту по роботі з персоналом Державного департаменту України з питань виконання покарань

БОГАТИРЬОВ
Іван Григорович   
- ректор Поліцейської фінансово-правової академії, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

БОГАТИРЬОВА
Ольга Іванівна   
- завідувач кафедри загально правових наук Поліцейської фінансово-правової академії, кандидат юридичних наук (за згодою)

БУТЕНКО
Володимир Іванович   
- Голова другої судової палати Вищого адміністративного суду України, заслужений юрист України, член Ради суддів України (за згодою)

ГЕЛЬ
Андрій Павлович   
- доцент кафедри правознавства Вінницького національного аграрного університету, кандидат юридичних наук, доцент (за згодою)

ГРИГОРЕНКО
Алла Миколаївна   
- старший інспектор відділу професійної підготовки кадрів та навчальних закладів департаменту по роботі з персоналом Державного департаменту України з питань виконання покарань, секретар Наукової ради, майор внутрішньої служби

ГРИЩЕНКО
Анатолій Васильович   
- начальник управління Державного департаменту України з питань виконання покарань у Черкаській області, полковник внутрішньої служби

ДЕНИСОВА
Тетяна Андріївна   
- директор Інституту права Класичного приватного права (м. Запоріжжя), кандидат юридичних наук, професор (за згодою)

ДЗЮДЗЬ
Михайло Семенович   
- начальник управління Державного департаменту України з питань виконання покарань у Львівській області, генерал-майор внутрішньої служби

ДУЛЬСЬКИЙ
Олександр Олександрович   
- начальник навчально-наукового інституту Академії управління МВС України, кандидат юридичних наук, доцент, генерал-майор міліції(за згодою)

ЗАВГОРОДНІЙ
Юрій Васильович   
- начальник Бердянської виправної колонії управління Державного департаменту України з питань виконання покарань у Запорізькій області (№77), полковник внутрішньої служби

ЗАХАРОВ
Василь Павлович   
- начальник кафедри оперативно-розшукової діяльності Львівського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент (за згодою)

ІВАНЬКОВ
Ігор Володимирович   
- завідувач циклу кримінально-правових дисциплін Чернігівського юридичного коледжу Державного департаменту України з питань виконання покарань, кандидат юридичних наук

КАЛЬЧЕНКО
Тетяна Леонідівна   
- доцент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент (за згодою)

КОЛБ
Олександр Григорович   
- директор інституту права і бізнесу, декан факультету підготовки спеціалістів-правознавців навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

КОНДРАТІШИНА
Вікторія Вікторівна   
- доцент кафедри кримінального права і процесу Волинського національного університету ім. Лесі Українки, кандидат юридичних наук (за згодою)

КОРЧИНСЬКИЙ
Володимир Олексійович   
- професор кафедри кримінально-правових дисциплін, доцент кафедри кримінально-виконавчого права та процесу навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання Національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних наук (за згодою)

КОСТЕНКО
Василь Андрійович   
- начальник Білоцерківського училища професійної підготовки персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України, кандидат педагогічних наук

КОЧЕРГАН
Петро Васильович   
- начальник Управління із забезпечення взаємодії з Державним департаментом України з питань виконання покарань Міністерства юстиції України (за згодою)

КУЦ
Віталій Миколайович   
- проректор з наукової роботи Національної академії прокуратури України – директор Науково-дослідного інституту, кандидат юридичних наук, професор, старший радник юстиції (за згодою)

КУШНІРОВА
Тамара Василівна   
- доцент кафедри прикладної педагогіки та роботи з персоналом Національної академії внутрішніх справ, кандидат психологічних наук, полковник міліції (за згодою)

МАКАРЕНКО
Василь Іванович   
- начальник управління Державного департаменту України з питань виконання покарань у Сумській області, генерал-майор внутрішньої служби

МАКСИМЕНКО
Сергій Дмитрович   
- директор Інституту психології ім. Г.С. Костюка Національної академії педагогічних наук України, доктор психологічних наук, професор, академік Академії педагогічних наук України, заслужений діяч науки і техніки України (за згодою)

МАКСИМОВА
Наталія Юріївна   
- професор кафедри соціальної роботи факультету психології Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка, доктор психологічних наук, професор (за згодою)

МЕРКУЛОВА
Валентина Олександрівна   
- в.о. першого проректора Одеського державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

МИХАЙЛОВ
В’ячеслав Олександрович   
- начальник Жданівської виправної колонії управління Державного департаменту України з питань виконання покарань у Донецькій області (№3), полковник внутрішньої служби

НЕДІЛЬКО
Валентин Григорович   
- начальник управління нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах та інших примусових заходів Генеральної прокуратури України (за згодою)

ОЛІЙНИК
Олександр Іванович   
- заступник начальника з навчальної роботи Чернігівського юридичного коледжу Державного департаменту України з питань виконання покарань, кандидат юридичних наук, полковник внутрішньої служби

ПЄТКОВ
Валерій Петрович   
- проректор Харківського національного університету внутрішніх справ – начальник Кіровоградського юридичного інституту Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, полковник міліції (за згодою)

ПРИШКО
Анатолій Григорович   
-заступник Генерального прокурора Генеральної прокуратури України, державний радник юстиції 3 класу (за згодою)

СЕРЕДА
Григорій Порфирович   
- ректор Національної академії прокуратури України, доктор юридичних наук, державний радник юстиції 2 класу, заслужений юрист України (за згодою)

СКОКОВ
Сергій Іванович   
- начальник управління контролю та організаційно-аналітичної роботи Держдепартаменту

СЛІПЧЕНКО
Анатолій Євгенович    
- начальник управління Державного департаменту України з питань виконання покарань у Харківській області, генерал-майор міліції
 
СТЕПАНЮК
Анатолій Хомич   
- декан факультету підготовки кадрів для Державного департаменту України з питань виконання покарань № 9 Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого, завідуючий сектором дослідження проблем  кримінально-виконавчого законодавства Інституту вивчення проблем злочинності Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

ТАТЬКОВ
Віктор Іванович   
- Голова Вищого господарського суду України, кандидат юридичних наук (за згодою)

ТРУБНІКОВ
Василь Михайлович   
- завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

ШТАНЬКО
Іван Васильович    
- співголова Громадської ради Держдепартаменту, ветеран Державної кримінально-виконавчої служби України (за згодою)

ЧЕБОНЕНКО
Станіслав Олегович   
- начальник циклу педагогіки та психології Чернігівського юридичного коледжу Державного департаменту України з питань виконання покарань, кандидат педагогічних наук, полковник внутрішньої служби

ЯГУНОВ
Дмитро Вікторович   
- доцент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Одеської національної юридичної академії, кандидат наук з державного управління, доцент (за згодою)

ЯКИМЧУК
Тимофій Володимирович   
- начальник управління Державного департаменту України з питань виконання покарань у Хмельницькій області, кандидат психологічних наук, генерал-майор внутрішньої служби

ЯКОВЕЦЬ
Ірина Станіславівна   
- провідний науковий співробітник сектору дослідження проблем кримінально-виконавчого законодавства Інституту вивчення проблем злочинності Національної академії правових наук України, асистент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник (за згодою)

ЯРОВИЙ
Анатолій Олександрович   
- доцент Маріупольського державного гуманітарного університету, суддя у відставці, кандидат юридичних наук (за згодою)