Вітаю Вас, Гість

0:46 AM
Засідання Наукової ради ДДУПВП19 листопада 2010 року відбулося засідання Наукової ради ДДУПВП, на якому обговорювалися проекти Концепції Державної програми розвитку Державної кримінально-виконавчої служби України на період до 2015 року, Положення про Наукову раду Держдепартаменту та її склад.У засіданні взяли участь Голова Держдепартаменту, його заступники, були запрошенні відомі науковці, представники вищих навчальних закладів, начальники підрозділів Держдепартаменту, так і інших центральних органів виконавчої влади, академічних установ, громадських організацій.

Відкрив засідання Голова Державного департаменту України з питань виконання покарань генерал-майор внутрішньої служби О.В. Лісіцков.На засіданні Наукової ради велася мова про реформування і розвиток Державної кримінально-виконавчої служби України на науковій основі всіх сфер і напрямків її функціонування, про впровадження нової філософії пенітенціарної служби, сучасних технології і методів її роботи, формування нової моделі установи виконання покарань, слідчого ізолятора , створення науково обґрунтованих архітектурних проектів тюремних приміщень за європейськими стандартами, створення якісних систем моніторингу діяльності кримінально-виконавчої служби, електронного документообігу, безпеки і охорони, пошуку нових форм і методів виховного впливу на засуджених та багато іншого , впровадження нової філософії пенітенціарної служби, сучасних технологій і методів її роботи .

Засідання пройшло в дусі конструктивізму, відкритості та принципіальності. Ті, хто виступав, висловили суттєві доповнення та пропозиції, які покращать зміст документів, що обговорювалися.

Шляхом спільного обговорення вищевказані проекти були прийняті за основу із всіма зауваженнями та пропозиціями.

У подальшому Концепція буде направлена на розгляд і узгодження відповідним міністерствам та відомствам, після чого вона буде подана до Кабінету Міністрів України на її затвердження.

Члени Ради професор І.Г. Богатирьов, професор О.Г. Колб, професор В.П. Пєтков
Доповідає начальник управління контролю та організаційно-аналітичної роботи ДДУПВП С.І. СкоковВведено в дію наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань від 25.11.2010 № 452
РІШЕННЯ НАУКОВОЇ РАДИ ДЕРЖАВНОГО ДЕПАРТАМЕНТУ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ
від 19 листопада 2010 року

19 листопада 2010 року відбулося засідання Наукової ради Державного департаменту України з питань виконання покарань, на якому обговорювались два питання:

проект Концепції Державної програми розвитку Державної кримінально-виконавчої служби України на період до 2015 року;
проект Положення про Наукову раду Державного департаменту України з питань виконання покарань.

Крім того, був розглянутий та схвалений склад Наукової ради Держдепартаменту та обговорені перспективи її подальшої роботи.

Учасники засідання Наукової ради Держдепартаменту відмічають, що її засідання пройшло в дусі конструктивізму, відкритості та принципіальності. Ті, хто виступав, висловили суттєві доповнення та пропозиції, які, безумовно, покращать зміст документів, що обговорювались. Також під час засідання Наукової ради Держдепартаменту обговорювались напрями проведення перспективних наукових досліджень та шляхи їх реалізації, виходячи із завдань, які визначені проектом Концепції Державної програми розвитку Державної кримінально-виконавчої служби України на період до 2015 року.

Враховуючи зазначене вище, Наукова рада Держдепартаменту вирішила:

1. Погодитись із запропонованим проектом Концепції Державної програми розвитку Державної кримінально-виконавчої служби України на період до 2015 року (далі – Концепція) з урахуванням доповнень та пропозицій, внесених членами Наукової ради Держдепартаменту. Доопрацьований варіант Концепції рекомендувати до погодження з відповідними органами центральної виконавчої влади та подання його на затвердження до Кабінету Міністрів України.

До 01.01.2010

Начальник управління контролю та
організаційно-аналітичної роботи Держдепартаменту
С. І. Скоков

2. Рекомендувати Держдепартаменту розпочати розробку проекту Державної програми розвитку Державної кримінально-виконавчої служби України на період до 2015 року на основі доопрацьованої та затвердженої Концепції.

Невідкладно

Начальник управління контролю та
організаційно-аналітичної роботи Держдепартаменту
С. І. Скоков

3. Рекомендувати до затвердження у встановленому порядку Положення про Наукову раду Державного департаменту України з питань виконання покарань з урахуванням доповнень та пропозицій, які були висловлені учасниками засідання, та її склад.

До 25.11.2010

Радник Голови Держдепартаменту з
питань науки та навчальних закладів
С.О. Богунов,
секретар Наукової ради Держдепартаменту
Григоренко А.М

4. Роботу Наукової ради Держдепартаменту спрямувати на першочергове вирішення завдань, які визначені Концепцією Державної програми розвитку Державної кримінально-виконавчої служби України на період до 2015 року. З цією метою ініціювати та тримати на постійному контролі проведення наукових досліджень з розвитку Державної кримінально-виконавчої служби України з урахуванням міжнародного досвіду, теорії та практики розвитку пенітенціарних систем передових країн світу.

Постійно

Члени Наукової ради Держдепартаменту

5. На основі узагальнених пропозицій, наданих членами Наукової ради Держдепартаменту, начальниками структурних підрозділів центрального апарату, територіальних органів управління Держдепартаменту, керівниками навчальних закладів Державної кримінально-виконавчої служби України, скласти план роботи Наукової ради Держдепартаменту на 2011 рік, який погодити з членами Наукової ради Держдепартаменту та подати на затвердження у встановленому порядку.

До 20.12.2010

Радник Голови Держдепартаменту з питань науки та навчальних закладів
С.О. Богунов,

секретар Наукової ради Держдепартаменту
Григоренко А.М

Перший заступник Голови Держдепартаменту,
голова Наукової ради генерал-майор внутрішньої служби     С.М. Сидоренко
               
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань від 10. 11. 2010  № 451 
Склад Наукової ради Державного департаменту України з питань виконання покарань
СИДОРЕНКО
Сергій Миколайович   
- перший заступник Голови Державного департаменту України з питань виконання покарань, генерал-майор внутрішньої служби, Голова Наукової ради

ЗІНЧЕНКО
Сергій Арнольдович   
- заступник Голови Державного департаменту України з питань виконання покарань, полковник внутрішньої служби, заступник голови Наукової ради

СИНЬОВ
Віктор Миколайович   
- директор Інституту корекційної педагогіки і психології Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Академії педагогічних наук України, заслужений юрист України, заступник голови Наукової ради (за згодою)

БОГУНОВ
Сергій Олександрович   
- радник Голови Держдепартаменту з питань науки та навчальних закладів, кандидат технічних наук,  заступник голови Наукової ради

ДУКА
Олександр Олексійович   
-заступник Голови Державного департаменту України з питань виконання покарань,
генерал-майор внутрішньої служби

ІЛЛАРІОНОВ
Віктор Олександрович   
- заступник Голови Державного департаменту України з питань виконання покарань,
генерал-майор внутрішньої служби

КОВАЛЬЧУК
Микола Миколайович   
- заступник Голови Державного департаменту України з питань виконання покарань,
генерал-майор внутрішньої служби

ПУДАК
Валерій Анатолійович   
- заступник Голови Державного департаменту України з питань виконання покарань,
майор внутрішньої служби

ВОЙЦЕХОВСЬКИЙ
Микола Іванович   
- директор департаменту по роботі з персоналом Державного департаменту України з питань виконання покарань

БОГАТИРЬОВ
Іван Григорович   
- ректор Поліцейської фінансово-правової академії, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

БОГАТИРЬОВА
Ольга Іванівна   
- завідувач кафедри загально правових наук Поліцейської фінансово-правової академії, кандидат юридичних наук (за згодою)

БУТЕНКО
Володимир Іванович   
- Голова другої судової палати Вищого адміністративного суду України, заслужений юрист України, член Ради суддів України (за згодою)

ГЕЛЬ
Андрій Павлович   
- доцент кафедри правознавства Вінницького національного аграрного університету, кандидат юридичних наук, доцент (за згодою)

ГРИГОРЕНКО
Алла Миколаївна   
- старший інспектор відділу професійної підготовки кадрів та навчальних закладів департаменту по роботі з персоналом Державного департаменту України з питань виконання покарань, секретар Наукової ради, майор внутрішньої служби

ГРИЩЕНКО
Анатолій Васильович   
- начальник управління Державного департаменту України з питань виконання покарань у Черкаській області, полковник внутрішньої служби

ДЕНИСОВА
Тетяна Андріївна   
- директор Інституту права Класичного приватного права (м. Запоріжжя), кандидат юридичних наук, професор (за згодою)

ДЗЮДЗЬ
Михайло Семенович   
- начальник управління Державного департаменту України з питань виконання покарань у Львівській області, генерал-майор внутрішньої служби

ДУЛЬСЬКИЙ
Олександр Олександрович   
- начальник навчально-наукового інституту Академії управління МВС України, кандидат юридичних наук, доцент, генерал-майор міліції(за згодою)

ЗАВГОРОДНІЙ
Юрій Васильович   
- начальник Бердянської виправної колонії управління Державного департаменту України з питань виконання покарань у Запорізькій області (№77), полковник внутрішньої служби

ЗАХАРОВ
Василь Павлович   
- начальник кафедри оперативно-розшукової діяльності Львівського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент (за згодою)

ІВАНЬКОВ
Ігор Володимирович   
- завідувач циклу кримінально-правових дисциплін Чернігівського юридичного коледжу Державного департаменту України з питань виконання покарань, кандидат юридичних наук

КАЛЬЧЕНКО
Тетяна Леонідівна   
- доцент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент (за згодою)

КОЛБ
Олександр Григорович   
- директор інституту права і бізнесу, декан факультету підготовки спеціалістів-правознавців навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

КОНДРАТІШИНА
Вікторія Вікторівна   
- доцент кафедри кримінального права і процесу Волинського національного університету ім. Лесі Українки, кандидат юридичних наук (за згодою)

КОРЧИНСЬКИЙ
Володимир Олексійович   
- професор кафедри кримінально-правових дисциплін, доцент кафедри кримінально-виконавчого права та процесу навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання Національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних наук (за згодою)

КОСТЕНКО
Василь Андрійович   
- начальник Білоцерківського училища професійної підготовки персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України, кандидат педагогічних наук

КОЧЕРГАН
Петро Васильович   
- начальник Управління із забезпечення взаємодії з Державним департаментом України з питань виконання покарань Міністерства юстиції України (за згодою)

КУЦ
Віталій Миколайович   
- проректор з наукової роботи Національної академії прокуратури України – директор Науково-дослідного інституту, кандидат юридичних наук, професор, старший радник юстиції (за згодою)

КУШНІРОВА
Тамара Василівна   
- доцент кафедри прикладної педагогіки та роботи з персоналом Національної академії внутрішніх справ, кандидат психологічних наук, полковник міліції (за згодою)

МАКАРЕНКО
Василь Іванович   
- начальник управління Державного департаменту України з питань виконання покарань у Сумській області, генерал-майор внутрішньої служби

МАКСИМЕНКО
Сергій Дмитрович   
- директор Інституту психології ім. Г.С. Костюка Національної академії педагогічних наук України, доктор психологічних наук, професор, академік Академії педагогічних наук України, заслужений діяч науки і техніки України (за згодою)

МАКСИМОВА
Наталія Юріївна   
- професор кафедри соціальної роботи факультету психології Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка, доктор психологічних наук, професор (за згодою)

МЕРКУЛОВА
Валентина Олександрівна   
- в.о. першого проректора Одеського державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

МИХАЙЛОВ
В’ячеслав Олександрович   
- начальник Жданівської виправної колонії управління Державного департаменту України з питань виконання покарань у Донецькій області (№3), полковник внутрішньої служби

НЕДІЛЬКО
Валентин Григорович   
- начальник управління нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах та інших примусових заходів Генеральної прокуратури України (за згодою)

ОЛІЙНИК
Олександр Іванович   
- заступник начальника з навчальної роботи Чернігівського юридичного коледжу Державного департаменту України з питань виконання покарань, кандидат юридичних наук, полковник внутрішньої служби

ПЄТКОВ
Валерій Петрович   
- проректор Харківського національного університету внутрішніх справ – начальник Кіровоградського юридичного інституту Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, полковник міліції (за згодою)

ПРИШКО
Анатолій Григорович   
-заступник Генерального прокурора Генеральної прокуратури України, державний радник юстиції 3 класу (за згодою)

СЕРЕДА
Григорій Порфирович   
- ректор Національної академії прокуратури України, доктор юридичних наук, державний радник юстиції 2 класу, заслужений юрист України (за згодою)

СКОКОВ
Сергій Іванович   
- начальник управління контролю та організаційно-аналітичної роботи Держдепартаменту

СЛІПЧЕНКО
Анатолій Євгенович    
- начальник управління Державного департаменту України з питань виконання покарань у Харківській області, генерал-майор міліції
 
СТЕПАНЮК
Анатолій Хомич   
- декан факультету підготовки кадрів для Державного департаменту України з питань виконання покарань № 9 Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого, завідуючий сектором дослідження проблем  кримінально-виконавчого законодавства Інституту вивчення проблем злочинності Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

ТАТЬКОВ
Віктор Іванович   
- Голова Вищого господарського суду України, кандидат юридичних наук (за згодою)

ТРУБНІКОВ
Василь Михайлович   
- завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

ШТАНЬКО
Іван Васильович    
- співголова Громадської ради Держдепартаменту, ветеран Державної кримінально-виконавчої служби України (за згодою)

ЧЕБОНЕНКО
Станіслав Олегович   
- начальник циклу педагогіки та психології Чернігівського юридичного коледжу Державного департаменту України з питань виконання покарань, кандидат педагогічних наук, полковник внутрішньої служби

ЯГУНОВ
Дмитро Вікторович   
- доцент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Одеської національної юридичної академії, кандидат наук з державного управління, доцент (за згодою)

ЯКИМЧУК
Тимофій Володимирович   
- начальник управління Державного департаменту України з питань виконання покарань у Хмельницькій області, кандидат психологічних наук, генерал-майор внутрішньої служби

ЯКОВЕЦЬ
Ірина Станіславівна   
- провідний науковий співробітник сектору дослідження проблем кримінально-виконавчого законодавства Інституту вивчення проблем злочинності Національної академії правових наук України, асистент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник (за згодою)

ЯРОВИЙ
Анатолій Олександрович   
- доцент Маріупольського державного гуманітарного університету, суддя у відставці, кандидат юридичних наук (за згодою)
Переглядів: 7858 | Додав: dmytro-yagunov
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]